رنگ کردن اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

رنگ کردن: اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

گت بلاگز اخبار اجتماعی طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصویب شد

صبح امروز اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با رأی خود لایحه طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت زلزله را تصویب کردند.

طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصویب شد

طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصویب شد

عبارات مهم : ایران

صبح امروز اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با رأی خود لایحه طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت زلزله را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، صبحگاه امروز بررسی لایحه طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت زلزله روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار داده شد و زهرا صدر اعظم نوری به عنوان مدیر کمیسیون سلامت در تشریح این لایحه گفت: پایتخت کشور عزیزمان ایران مرکز حاکمیت کشور است و از همین جهت از اهمیت فوق العاده ای در پایداری ملی برخوردار است ولی در برابر زلزله خطرپذیر است.

طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصویب شد

وی با بیان اینکه اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت حفظ حیات شهروندان و محافظت از شهر از طریق نیازهای فوری آب در بخش شرب، خاموش کردن آتش و اورژانس با رویکرد محله محور مهم هست، گفت: بر همین اساس چندین بند قانونی جهت کم کردن خطرپذیری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران داریم که یکی از آنها تامین آب در وقت بحران است که می بایست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با همکاری سایر دستگاه ها و با محوریت شرکت آب و فاضلاب این طرح اضطراری را اجرایی کند.

نوری با بیان اینکه آبرسانی در شرایط اضطرار ناشی از زلزله و … دچار اشکال یا وقفه می شود، تصریح کرد: با این حال باید شرایطی فراهم شود تا آبرسانی به صورت کافی و سالم وجود داشته باشد و این در حالیست که مرحله اول وقت اضطرار مشمول بر 72 ساعت اولیه بعد از رخداد زلزله و مرحله دوم بعد از آن تا 10 روز بعد از زلزله و مرحله سوم بعد از آن تا عبور از شرایط اضطرار را مشمول بر می شود و باید به حداقل های کمی و کیفی آب مورد نیاز محلات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دست یابیم.

صبح امروز اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با رأی خود لایحه طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت زلزله را تصویب کردند.

وی با بیان اینکه آبفا می بایست 374 مخزن تامین آب اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را در محلات متفاوت راه اندازی کند، گفت: همچنین شرکت آبفا متعهد است با همکاری وزارت بهداشت در محوطه 10 بیمارستان اولویت دار مخزن ذخیره آب به حجم 100 متر مکعب راه اندازی کند و همچنین باید با همکاری شهرداری و تشکل های مردم نهاد از ظرفیت های موجود شرکت های مردمی و شورایاری ها استفاده کند و نسبت به آموزش و بکارگیری گروه های داوطلب مردمی تحت عنوان «میرآب» اقدام کند.

همچنین شهرداری موظف است در بازه زمانی پنج سال برنامه تجهیز ایستگاه های آتش نشانی موجود دارای توانایی ذخیره آب اضطراری را مشخص کند و این در حالیست که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران می بایست هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این مصوبه را به شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کند.

محسن هاشمی نیز با بیان اینکه در شرایط بحرانی، تاب آوری پایتخت کشور عزیزمان ایران بسیار مهم هست، گفت: اگر آب در وقت بحران قطع شود زمینه ساز پرسشها دیگر از جمله بیماری و … می شود و این در حالیست که این مهم باید سال ها قبل ایجاد می شد ولی نشد!

طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصویب شد

وی افزود: ما برنامه ای نیز جهت تاب آوری پایتخت کشور عزیزمان ایران در وقت بحران در حوزه برق نداریم و باید عنوان تامین برق در وقت بحران نیز به مانند آب جدی گرفته شود.

به گزارش ایسنا، بختیاری مدیرعامل آبفا نیز با بیان اینکه ورودی های آب پایتخت کشور عزیزمان ایران در برابر زلزله مقاوم هستند، گفت: مورد نیاز است 374 مخزن آب در پایتخت کشور عزیزمان ایران راه اندازی شود که می توانیم با زیاد کردن 1000 تومان در آبونمان هر شهروند، ماهیانه مبلغ ایجاد 30 مخزن را به دست آوریم ولی نیاز به مصوبه شورای شهر دارد.

صبح امروز اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با رأی خود لایحه طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت زلزله را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی پیشنهاد داد از آنجایی که زیاد کردن قیمت آب بها در این لایحه دیده شده است هست، مسئولان شرکت آب لایحه ای دیگر را صرفا در خصوص بودجه این مسئله به شورای شهر بیاورند.

به گزارش ایسنا، لایحه طرح آبرسانی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت زلزله با اکثریت آرا به تصویب رسید.

طرح آبرسانی اضطراری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصویب شد

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz