رنگ کردن اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

رنگ کردن: اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

گت بلاگز اخبار اجتماعی از هدفمندی یارانه‌ها، سلامت&quot، ، کاهش سهم &quot، پزشک خانواده&quot، درخواست اصلاح بودجه &quot

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت جزییات بودجه‌ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 97 را تشریح کرد و گفت: یکی از پرسشها ما در لایحه بودجه سال 97، میزان

از هدفمندی یارانه‌ها، سلامت&quot، ، کاهش سهم &quot، پزشک خانواده&quot، درخواست اصلاح بودجه &quot

کاهش سهم "سلامت" از هدفمندی یارانه ها/ درخواست اصلاح بودجه "پزشک خانواده"

عبارات مهم : سلامت

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت جزییات بودجه ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 97 را تشریح کرد و گفت: یکی از پرسشها ما در لایحه بودجه سال 97، میزان اعتبارات دکتر خانواده است و از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که کمک کنند تا این ردیف اصلاح شود و به 2000 میلیارد تومان برسد.

دکتر مسعود ابوالحلاج در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جزییات اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 97، گفت: بودجه منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 97، بالغ بر 368 هزار میلیارد تومان آینده نگری شده است و حدود شش درصد رشد داشته هست. همچنین منابع بودجه کل کشور که شرکت های دولتی هم جزو آن هستند، به میزان 1194 میلیارد تومان در لایحه سال 97 آینده نگری شده است که چهار درصد رشد داشته هست. بر این اساس می توان گفت که هزینه های عمومی در بودجه کل کشور در سال 97، حدود 23 درصد رشد دارد.

از هدفمندی یارانه‌ها، سلامت&quot، ، کاهش سهم &quot، پزشک خانواده&quot، درخواست اصلاح بودجه &quot

وی افزود: از بودجه کل کشور 65 درصد سهم هزینه ها، 14 درصد مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای، هفت درصد مربوط به تملک دارایی های مالی و 14 درصد هم مربوط به درآمدهای اختصاصی دولت هست. در لایحه بودجه 97، بودجه وزارت بهداشت که مشمول بر دانشگاه های علوم پزشکی، اعتبارات عمومی و ردیف های ستادی هست، حدود 22 هزار و 500 میلیارد تومان آینده نگری شده است هست. همچنین عمدتا در دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور به طور میانگین حدود 17 درصد رشد اعتباری داریم و این رشد با این نگاه بوده است که رشد حقوق و مزایا در سال آینده و کسری که در بعضی دانشگاه ها وجود داشته تا حدی جبران شود.

ابوالحلاج با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 97 در ردیف های ستادی وزارت بهداشت رشدی نداشته ایم، ادامه داد: به طوریکه میزان ردیف های ستادی وزارت بهداشت 5000 میلیارد تومان بوده و جهت سال 97، 5100 میلیارد تومان آینده نگری شده است هست. در مجموع اگر شرکت بیمه سلامت را هم به عنوان دستگاه وابسته وزارت بهداشت در نظر بگیریم، میزان اعتبارات جاری ما در لایحه بودجه سال 97، نزدیک به 11 درصد رشد داشته است.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت جزییات بودجه‌ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 97 را تشریح کرد و گفت: یکی از پرسشها ما در لایحه بودجه سال 97، میزان

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت با اشاره به اعتبارات آینده نگری شده است جهت طرح تحول نظام سلامت، اظهار کرد: اعتبارات طرح تحول نظام سلامت مشمول بر دو ردیف یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانه ها هست. بر این اساس در مجموع 4600 میلیارد تومان از ردیف یک درصد ارزش افزوده در سال 97 سهم بودجه وزارت بهداشت است که 3200 میلیارد تومان از آن اعتبار جاری و 1400 میلیاردش هم اعتبار عمرانی است که ما این دو را در حوزه طرح تحول استفاده می کنیم. همچنین 50 درصد از اعتبارات جاری این ردیف جهت ارائه سطح یک خدمات و 50 درصد دیگرش را جهت نظام ارجاع یعنی سطح دو و سه استفاده می کنیم.

ابوالحلاج با بیان اینکه از طرفی امسال سهم سلامت از درآمد هدفمندی یارانه ها کم کردن یافته هست، ادامه داد: به طوریکه رقم درآمدی آن جهت سال 96، 4800 میلیارد تومان بود، ولی در سال 97، میزان آن به 3700 میلیارد تومان رسیده هست. بنابراین در این ردیف با 23 درصد کم کردن مواجهیم. البته عملکرد این ردیف اعتباری جهت وزارت بهداشت در چند سال اخیر به شدت پایین بوده است و از این محل، فقط در سال گذشته مبلغی بالغ بر 865 میلیارد تومان دریافت کرده ایم. بنابراین ردیف هدفمندی تاکنون برایمان کمک قابل توجهی در پی نداشته است.

وی با بیان اینکه مجموعا اعتبارات وزارت بهداشت با احتساب شرکت بیمه سلامت به صورت ریالی 3400 میلیارد تومان زیاد کردن داشته است که هشت درصد می شود، راجع به گره خوردن اعتبارات وزارت بهداشت به منابع پایدار، گفت: بخش عمده و مهم منابع وزارت بهداشت از محل منابع بودجه عمومی دولت حاصل می شود و منابع عمومی دولت که مصوبه قانونی دارد، به نوعی جزو منابع پایدار قرار می گیرد. حال موضوعی که راجع به گره زدن اعتبارات وزارت بهداشت به منابع پایدار مطرح می شود، این است که منابع را به ارزش افزوده وصل کنیم. البته تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده هست. در محافل این عنوان اینگونه طرح می شود که منابع وزارت بهداشت مستقیما از ارزش افزوده ای که دولت وصول می کند، تامین شود که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

از هدفمندی یارانه‌ها، سلامت&quot، ، کاهش سهم &quot، پزشک خانواده&quot، درخواست اصلاح بودجه &quot

ابوالحلاج راجع به میزان اعتبارات حوزه بهداشت و برنامه دکتر خانواده نیز گفت: یکی از پرسشها ما در لایحه بودجه سال 97، میزان اعتبارات دکتر خانواده هست. متاسفانه در سال 96، اعتبار دکتر خانواده 1000 میلیارد تومان کم کردن یافت که ما را به شدت دچار مسئله کرد؛ چراکه آینده نگری شده است بود که حاشیه شهرها و مناطق محروم از این محل مورد ارائه خدمت قرار گیرند. متاسفانه امسال هم تغییری در منابع دکتر خانواده رخ نداده و کماکان اعتبار آن جهت سال 97 همین 1000 میلیارد تومان هست. ما از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که کمک کنند تا این ردیف اصلاح شود و به همان 2000 میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه نگاه مان در اجرای طرح تحول نظام سلامت به همه منابع اعم از ارزش افزوده، هدفمندی، درآمدهای وصولی از بیمه ها و… هست، اظهار کرد: حال اگر تناوب بیمه ای ما اصلاح و پرداخت ها به موقع انجام شود، با همین ردیف های بودجه ای هم که در اختیارمان هست، اساسا فکر نمی کنم طرح تحول با مشکلی مواجه شود.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت جزییات بودجه‌ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 97 را تشریح کرد و گفت: یکی از پرسشها ما در لایحه بودجه سال 97، میزان

واژه های کلیدی: سلامت | منابع | بهداشت | سال آینده | لایحه بودجه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz