رنگ کردن اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

رنگ کردن: اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

گت بلاگز اخبار حوادث قتل، آخر ارتباط شیطانی

ارتباط پنهانی مردی با زن متاهل به قتل شوهر زن منجر شد. متهم در جلسه دادگاه ادعای بی‌گناهی کرد. 

قتل، آخر ارتباط شیطانی

عبارات مهم : ارتباط

ارتباط پنهانی مردی با زن متاهل به قتل شوهر زن منجر شد. متهم در جلسه دادگاه ادعای بی گناهی کرد.

به گزارش جام جم، 31 خرداد 91 جسد اصغر 45 ساله در یکی از باغ های اطراف شهریار کشف شد. کارآگاهان به همسر مقتول مشکوک شدند و او را دستگیر کردند.

اکرم در همان بازجویی های ابتدایی به ارتباط پنهانی با مردی غریبه به نام داوود و قتل شوهرش به وسیله او اعتراف کرد تا داوود نیز تحت تعقیب قرار گیرد و دستگیر شود. مرد جوان در بازجویی ها گفت: از مدتی قبل با اکرم ارتباط داشتم. روز اتفاق به باغ رفته بودیم ولی هنگام خوردن خربزه، ناگهان اصغر سر رسید. با هم درگیر شدیم و من با چاقو او را کشتم.

قتل، آخر ارتباط شیطانی

با ثبت این اعترافات، کیفرخواست پرونده صادر شد و جهت پیگیری در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت. صبح دیروز، داوود در برابر درخواست قصاص اولیای دم، اظهار بی گناهی کرد و گفت: «من هیچ ارتباطی با اکرم نداشتم و اعترافاتم تحت فشار بود. آن روز در باغ بودم که اکرم زنگ زد و گفت لوله آبرسانی ارزش نشت کرده هست. جهت کمک به او رفتم ولی هیچ درگیری بین من و شوهرش اتفاق نیفتاد.»

متهم پیامک های رد و بدل شده است بین خود و اکرم را نیز رد کرد و گفت: «نمی دانم این پیامک ها چیست و از کجا آمده است.» این در حالی است که اکرم بار دیگر بر قتل شوهرش به وسیله داوود تاکید کرد و گفت: «آن روز همراه داوود در باغ بودیم. او مرا جهت آوردن خربزه فرستاد. در همین لحظه شوهرم سر رسید و با داوود درگیر شد. داوود هم با چاقو او را کشت.»

ارتباط پنهانی مردی با زن متاهل به قتل شوهر زن منجر شد. متهم در جلسه دادگاه ادعای بی‌گناهی کرد. 

حکم دادگاه بزودی صادر می شود.

واژه های کلیدی: ارتباط | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz