رنگ کردن اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

رنگ کردن: اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پر کردن قلب رآکتور با سیمان جنگ روانی صهیونیسم بود / بعیدی‌نژاد

سفیر کشور عزیزمان ایران در لندن گفت: مشابهت ساختگی پر کردن قلب رآکتور اراک با سیمان،جنگ روانی صهیونیسم جهانی جهت تبدیل این پیروزی کشور عزیزمان ایران به شکست بود

پر کردن قلب رآکتور با سیمان جنگ روانی صهیونیسم بود / بعیدی‌نژاد

بعیدی نژاد: پر کردن قلب رآکتور با سیمان جنگ روانی صهیونیسم بود

عبارات مهم : تبدیل

سفیر کشور عزیزمان ایران در لندن گفت: مشابهت ساختگی پر کردن قلب رآکتور اراک با سیمان،جنگ روانی صهیونیسم جهانی جهت تبدیل این پیروزی کشور عزیزمان ایران به شکست بود.

به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در این خبر شبکۀ اجتماعی توییتر نوشت: حفظ ماهیت آب سنگین رآکتور اراک و مدرن سازی آن از بااهمیت ترین نتیجه های و افتخارات برجام جهت ماست. شرکت جنگ روانی صهیونیسم جهانی جهت تبدیل این پیروزی به شکست، مشابهت ساختگی پر کردن قلب رآکتور با سیمان را مطرح کردند که خبرنگاران در دیدار به دروغ بودن آن پی بردند. مراقب توطئه دشمن باشیم.

پر کردن قلب رآکتور با سیمان جنگ روانی صهیونیسم بود / بعیدی‌نژاد

واژه های کلیدی: تبدیل | سیمان | پیروزی | صهیونیسم | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz