رنگ کردن اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

رنگ کردن: اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات فدراسیون جهانی وزنه برداری ۹ کشور را تعلیق کرد

فدراسیون جهانی وزنه‌برداری تصمیم گرفت کشورهایی را که در المپیک پکن و لندن سه نمونه یا بیش‌تر، دوپینگ مثبت داشته‌اند یک سال تعلیق کند.

فدراسیون جهانی وزنه برداری ۹ کشور را تعلیق کرد

فدراسیون جهانی وزنه برداری ۹ کشور را تعلیق کرد

عبارات مهم : دوپینگ

فدراسیون جهانی وزنه برداری تصمیم گرفت کشورهایی را که در المپیک پکن و لندن سه نمونه یا بیش تر، دوپینگ مثبت داشته اند یک سال تعلیق کند.

به گزارش ایسنا، هیات رییسه فدراسیون جهانی وزنه برداری امروز ۳۰ سپتامبر جلسه ای را در بخارست رومانی برگزار کرد که در این جلسه تصمیم مهمی در مورد کشورهایی گرفته شد که سه نمونه یا بیش تراز آن آزمون دوپینگ مثبت داشته اند.

فدراسیون جهانی وزنه برداری ۹ کشور را تعلیق کرد

در این جلسه اعضا به صورت جمعی تصمیم گرفتند کشورهایی که در آزمایش مجدد نمونه های دوپینگ المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ سه نمونه یا بیش تر از آن آزمون مثبت داشته اند، جهت یک سال تعلیق شوند.

کشورهایی مانند ارمنستان، روسیه، آذربایجان، ترکیه ، بلاروس، چین، مولداوی، قزاقستان و اوکراین مشمول بر این تصمیم هیات رییسه فدراسیون جهانی می شوند.

فدراسیون جهانی وزنه‌برداری تصمیم گرفت کشورهایی را که در المپیک پکن و لندن سه نمونه یا بیش‌تر، دوپینگ مثبت داشته‌اند یک سال تعلیق کند.

تاماش آیان، رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری در این مورد گفت: وجود دوپینگ در بعضی مناطق جهت ما غیرقابل قبول است و اعضای فدراسیون جهانی وزنه برداری وظیفه دارند ورزش پاک را در کشورشان به وجود آورند. اگر آن ها نتوانند این مسوولیت خود را به خوبی انجام دهند، حق شرکت در مسابقه های از آن ها گرفته می شود. البته به آن ها پشت نخواهیم کرد و با آن ها، وادا و آژانس های ضد دوپینگ ملی کشورها همکاری می کنیم و از فعالیت های ضد دوپینگی که دارند حمایت می کنیم تا در عوض کردن فرهنگ به آن ها کمک کرده باشیم.

او ادامه داد: اکنون نیز هیات رییسه فدراسیون جهانی وزنه برداری تصمیم گرفته فدراسیون های ملی که سه نمونه یا بیش تر از آن در المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ دوپینگ مثبت داشته اند به مدت یک سال به حال تعلیق در آورد.

فدراسیون جهانی وزنه برداری ۹ کشور را تعلیق کرد

واژه های کلیدی: دوپینگ | وزنه برداری | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz