رنگ کردن اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

رنگ کردن: اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

گت بلاگز اخبار گوناگون خانواده سلطنتی سوئد روز ملی این کشور را با لباس سنتی مراسم خوش حالی گرفتند

خانواده ی سلطنتی سوئد عید ملی این کشور را مراسم خوش حالی گرفتند. این مراسم هر سال از سال 2004 میلادی به روز تعطیل در این کشور تبدیل شده است است.

خانواده سلطنتی سوئد روز ملی این کشور را با لباس سنتی مراسم خوش حالی گرفتند

خانواده سلطنتی سوئد روز ملی این کشور را با لباس سنتی مراسم خوش حالی گرفتند

عبارات مهم : میلادی

خانواده ی سلطنتی سوئد عید ملی این کشور را مراسم خوش حالی گرفتند. این مراسم هر سال از سال 2004 میلادی به روز تعطیل در این کشور تبدیل شده است است.

خانواده سلطنتی سوئد در لباس سنتیاختصاصی «تابناک با تو»؛ خانواده ی سلطنتی سوئد روز ملی این کشور (شش ژوئن) را مراسم خوش حالی گرفتند. این مراسم هر سال از سال 2004 میلادی به روز تعطیل رسمی در این کشور تبدیل شده است هست. در این مراسم ملکه سیلویا و شاهدخت ویکتوریا (ولی عهد سوئد) حضور داشتند و هر دو لباس سنتی سوئد پوشیده بودند.

ملکه سیلویای ۷۴ ساله با لباس سنتی آبی و سفید و زرد رنگ همراه با نوه اش شاهزاده استل که از دخترش ویکتوریا است ظاهر شد. در این تصویر ها هر سه در لباس سنتی با طراحی خاص دیده می شوند. کارل گوستاو شانزدهم (پادشاه سوئد) و شاهزاده دانیل (همسر ویکتوریا) نیز به این مراسم پیوستند. دو کودک استل و اسکار با ژست ها و رفتارهای جالبشان توجه دوربین ها را بیش از هر چیزی به خود جلب کرده بودند.

خانواده سلطنتی سوئد روز ملی این کشور را با لباس سنتی مراسم خوش حالی گرفتند

خانواده ی سلطنتی سوئد عید ملی این کشور را مراسم خوش حالی گرفتند. این مراسم هر سال از سال 2004 میلادی به روز تعطیل در این کشور تبدیل شده است است.

خانواده سلطنتی سوئد روز ملی این کشور را با لباس سنتی مراسم خوش حالی گرفتند

تابناک باتو

خانواده ی سلطنتی سوئد عید ملی این کشور را مراسم خوش حالی گرفتند. این مراسم هر سال از سال 2004 میلادی به روز تعطیل در این کشور تبدیل شده است است.

واژه های کلیدی: میلادی | خانواده | خانواده | ویکتوریا | ویکتوریا | اخبار گوناگون

خانواده سلطنتی سوئد روز ملی این کشور را با لباس سنتی مراسم خوش حالی گرفتند

خانواده سلطنتی سوئد روز ملی این کشور را با لباس سنتی مراسم خوش حالی گرفتند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz