رنگ کردن اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

رنگ کردن: اصلاح طلبان اصلاح طلب جهانگیری اصلاح طلبان

گت بلاگز سیاسی واکنش احمد توکلی به سخنان اسحاق جهانگیری در مناظره اول

مواضعی که آقای جهانگیری در باب اصلاح طلبان بیان داشتند زیاد یک نوع مظلوم نمایی بود و جز در دوره احمدی نژاد که او را اصولگرا نمیدانم هر لحظه

مواضعی که آقای جهانگیری در باب اصلاح طلبان بیان داشتند زیاد یک نوع مظلوم نمایی بود و جز در دوره احمدی نژاد که او را اصولگرا نمیدانم هر لحظه دولت در اختیار اصلاح طلبان بود که البته نام های متفاوتی مثل چپ, دوم خردادی و اصلاح طلب داشتند .

بعد از فتنه ۸۸ که به سرکشی نسبت به قانون و لجاجت نامزدهای اصلاح طلبان و آشوب اجتماعی و ریختن خونهای زیادی منجر شد محدودیتهایی رخ داد .

طبعا نباید انتظار داشت در چنین شرایطی به عوامل فتنه جایزه داده شود. ولی در همین دوران رای مردم محترم آشنا شد و دولت به اصلاح طلبان و هم پیمانانشان رسید. البته این به معنای این نیست که قصور و تقصیر از کسی جز انان سر نزده ولی مظلوم نمایی از سوی ایشان هم در شانشنان نیست.

واکنش احمد توکلی به سخنان اسحاق جهانگیری در مناظره اول

اسحاق جهانگیری در مناظره اول گفت : شما آیا این اصلاح طلب را از تمام حقوق ارزش محروم کردید و من بعنوان نماینده اصلاح طلبی اینجا امده ام تا بگویم چه کردید با این جریان ریشه دارد.

منبع : الف

واژه های کلیدی: اصلاح طلبان | اصلاح طلب | جهانگیری | اصلاح طلبان |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz